Bycie wzrokowcem jest znacznie powszechniejsze. Ma to swoje wady oraz zalety. Znacznie łatwiej jest widzieć przed sobą coś, zapamiętać i wiedzieć, że znajdowało się tu i tu, jednak wymaga to zawsze albo robienia notatek, albo książki do powtórzenia, a do tego czasami kończy się tym, że pamięta się stronę, na której „coś” było, ale nie wiadomo co. Słuchowcy mają w tym przypadku znacznie łatwiej. Potrafią aktywnie słuchać i zapamiętywać informacje, które uzyskali na lekcjach. Bardzo często osoby, które polegają tylko na słuchaniu nie czują wielkiej potrzeby zaglądania do książek. Jeżeli chcą powtórzyć wiadomości, wówczas mogą korzystać z nagrań. Niektórzy nauczyciele i wykładowcy zgadzają się na to, żeby nagrywać ich wykłady. Dzięki temu można słuchać ich przed egzaminem i powtarzać, zapamiętywać, a potem odtwarzać. W razie potrzeby można wykonać drobne notatki, które mogą wspomóc, jednak zazwyczaj nie jest to potrzebne. Słuchowcy doskonale radzą sobie z samym słuchaniem.