Obecnie bardzo modnym i często słyszanym terminem jest edukacja ekologiczna. Według jej założeń ma ona edukować społeczeństwo w taki sposób, żeby było świadome, że o środowisko naturalne należy dbać i szanować je. Głównym hasłem edukacji ekologicznej jest „myśleć globalnie – działać lokalnie”.

W skład edukacji ekologicznej, która obejmuje różne poziomy wchodzi założenie, że trzeba uświadamiać człowieka ekologicznie, pokazać mu jego wpływ na środowisko i zaznaczyć, że może być on zarówno negatywny, jak i pozytywny, lecz trzeba wybierać pozytywny, który pozwoli ochronić naturę i dbać o nią. Edukacja tego rodzaju obejmuje praktycznie wszystkich, ponieważ już w przedszkolach wprowadza się program edukacji ekologicznej, który ma pokazać dzieciom najprostsze zasady ekologicznego postępowania. Dotyczy to najprostszych rzeczy: segregowania śmieci, wyrzucania śmieci do kosza, a nie na ziemię, zakręcania wody w kranie, wyłączania lamp, gdy nie są potrzebne. W miarę rozwoju człowieka edukacja ekologiczna obejmuje bardziej rozbudowane zagadnienia, a dla niektórych kończy się nawet na studiach związanych z ochroną środowiska.