Pod hasłem edukacji formalnej rozumie się to, co najczęściej związane jest z uczeniem się, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Sformalizowane zdobywanie wiedzy w placówkach edukacyjnych, szkołach każdego stopnia: podstawówce, gimnazjum, liceum, jak również na studiach, a nawet w szkołach językowych. Sformalizowanie tej edukacji jest związane z uzyskaniem za udział w tym procesie odpowiednich dokumentów. W zależności od rodzaju placówki mogą to być świadectwa, dyplomy, certyfikaty ukończenia szkoły językowej albo szkoleń, tak popularnych w obecnych czasach.

Edukacja formalna związana jest z wykładaniem przedmiotów przez przygotowane do tego osoby, które wcześniej same przebyły tę długą drogę, jednocześnie niezbędne jest zdawanie egzaminów, kolokwiów, klasówek mniejszych lub większych, które będą potwierdzały nabywane umiejętności zanim dojdzie do rozdawania świadectw. Wymagana jest tym samym ścisła współpraca obu stron.