Nie każdy rodzaj edukacji udaje się podporządkować regułom i nie każda jest związana z siedzeniem w ławce i odrabianiem zadań domowych. Do takich wyjątków zalicza się przede wszystkim edukacja nieformalna. Pod tą nazwą kryje się edukacja, która trwa przez całe życie.  Dla każdego może być ona bardzo różnorodna, mniej lub bardziej intensywna o czym świadczą przede wszystkim życiowe przeżyci, spotkania, wydarzenia, które okraszają życie wpływając na rozwój postaw, wartości, posiadanych umiejętności, wiedzy, oceny sytuacji i wykorzystywania tego wszystkiego w codziennym życiu. Wpływ na tego rodzaju edukację może mieć wiele elementów. Wspomniane już wydarzenia życiowe, znajomi, przyjaciele, rodzina, czyli szeroko pojęte środowisko, w którym człowiek został wychowany i w którym potem przebywa. Wpływa to bardzo wyraźnie na różne postawy oraz życiowe poglądy od tolerancyjnych, przez umiarkowane, po radykalne. Poza środowiskiem istotne są również mas media zarówno tradycyjne, typu filmy, telewizja, jak i nowoczesne związane z Internetem lub grami komputerowymi.