Zazwyczaj mówiąc o edukacji mówi się o jej formalnej formie – od przedszkola po studia. Jednak trzeba pamiętać, że nie jest to jedyna edukacja, jakiej można się poddać. Co prawda dzięki niej posiada się świadectwa i dyplomy, oficjalne potwierdzenie nabytej wiedzy, lecz to nie wszystko. Równie istotna jest edukacja nieoficjalna, która nie jest zakończona żadnymi certyfikatami ani nie prowadzi do otrzymania dyplomów zakończonej nauki. Nie oznacza to jednak, że jest gorsza. Jest tylko inna. Taka edukacja jest związana przede wszystkim z angażowaniem się w różnego rodzaju organizacje, które kształtują człowieka oraz jego wiedzę i poglądy na wiele tematów. Organizacje mogą być bardzo różne: młodzieżowe, związki zawodowe, koła teatralne, kółka sportowe, w zależności od prywatnych zainteresowań. Jednocześnie edukacja nieoficjalna nie musi być w żaden sposób sformalizowana, równie dobrze sama osoba ucząca się może je inicjować, tylko dla siebie czerpiąc z tego przyjemność, jak również wiedzę, którą wykorzysta w przyszłości.