O edukacji seksualnej mówi się wiele, lecz zazwyczaj na poziomie walki: czy powinna być ona w szkole, czy nie. Sama edukacja to bardzo przydatny element kształtowania wiedzy młodego człowieka na temat jego ciała, rozwoju, potrzeb różnego rodzaju, odmienności pomiędzy płciami, możliwości zabezpieczania się przed ciążą oraz przebiegu samej ciąży. Ze względu na to, że życie seksualne jest częścią życia każdego człowieka wiedza w tym zakresie powinna być poszerzana i propagowana. Wszystkie badania, wykonywane w krajach, w których jest ona szeroko dostępna wskazują na to, że jej istnienie zmniejsza prawdopodobieństwo zajścia w ciążę w młodym wieku, ponieważ nastolatki wiedzą w jaki sposób zapobiegać nie tylko zapłodnieniu, lecz również chorobom przenoszonym drogą płciową.

Edukacja seksualna ze względu na złożone aspekty związane z ludzkim ciałem, jak również jego rozwojem powinna być zawsze dostosowana do wieku uczniów i przeprowadzana przez specjalistów – seksuologów, psychologów, nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem, którzy przekażą młodzieży rzetelną wiedzę.