Dziecko uczy się od momentu narodzin, chociaż są to różne rzeczy i nie wszystkie można podpisać pod edukację, którą rozumie się pod tym słowem. Pierwsza edukacja, jaką odbywa dziecko to przede wszystkim przedszkole, a następnie pierwsze klasy podstawówki. Właśnie pierwsze trzy klasy są traktowane jako edukacja wczesnoszkolna. Jest to okres bardzo istotny, ponieważ jego dobry start gwarantować może przejście przez przyszłą edukację bez problemu. Jak wiadomo, podstawy są bardzo istotne i ich opanowanie pozwala na łatwe radzenie sobie z kolejnymi problemami w przyszłości.

Przez pierwsze trzy lata ćwiczy się przede wszystkim pisania, czytania, liczenia. Zaczyna się zazwyczaj powoli od ćwiczenia ręki do pisania poprzez wykonywanie różnych wzorów w zeszytach, różnego rodzaju kółek, linii, kropek, a dopiero później przy pomocy elementarzy zaczyna się poznawać litery oraz łączenie ich w konkretne słowa i zdania. Sprawnie przeprowadzana edukacja wczesnoszkolna pozwala osiągnąć dziecku biegłość w czytaniu i pisaniu już pod koniec trzeciej klasy szkoły podstawowej.