Chociaż już w szkołach podstawowych można zaobserwować liczne kółka sportowe, dopiero liceum pozwala na pełne odkrycie i kształtowanie swoich zainteresować na różnego rodzaju zajęciach dodatkowych oraz kółkach zainteresowań. Dzięki temu licealiści mogą poszerzać wiedzę z różnych dziedzin. Dotyczy to zarówno tradycyjnych przedmiotów wykładanych w szkole, jak i innych zajęć. Poza kółkami matematycznymi, biologicznymi, chemicznymi lub literackimi znajdują się inne możliwości, które pozwalają licealistom na rozwój intelektualny oraz fizyczny.

Do popularnych kółek należą koła teatralne albo dyskusyjne, bardzo przydatne w rozwijaniu umiejętności dyskusji na poziomie oraz negocjacji. W świecie, w którym wiele rzeczy załatwia się właśnie poprzez mediację oraz wypracowywanie kompromisów jest to przydatna umiejętność, która powinna być ćwiczona. Dla przyszłego dorosłego człowieka jest to doskonały wstęp do studiowania oraz do przyszłej pracy, która będzie wymagała od niego podobnych umiejętności. W licznych liceach znajdują się także szkolne gazetki, wydawane raz na miesiąc i opracowywane przez kółka dziennikarskie, które pasjonują się tym medium.