Sposób zaliczania na studiach jest nieco inny, niż w liceum i dla wielu osób może to być na początku szok. Z tego powodu od razu trzeba się zapoznać z takim terminem, jak kolokwium. Chociaż jego znaczenie wzięło się z ustnego sprawdzania umiejętności i rozmowy, na studiach rzadko przybiera taką formę i występuje jako sprawdzian, krótszy lub dłuższy w zależności od zagadnienia oraz chęci prowadzącego.

Pierwsza forma kolokwium funkcjonuje na studiach jako tzw. wejściówki. Są to krótkie sprawdziany pisemne, trwające nie więcej niż15 minut, które wykonuje się na początku ćwiczeń. Rzadko zdarzają się na studiach humanistycznych, lecz są popularne na kierunkach ścisłych, zwłaszcza związanych z chemią, gdzie opanowanie materiału z zajęcia na zajęcia jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa pracy.

Drugą formą kolokwium jest kolokwium występujące na zakończenie ćwiczeń czyli dwa razy do roku – na sesję letnią oraz zimową. Wtedy przyjmuje ono formę sprawdzianu trwającego już półtorej godziny i sprawdzającego wiedzę z kilku miesięcy.