Ze względu na rozpowszechnienie się komputerów i pracy na nich oraz fakt, że wiele dzieci używa ich na co dzień w domu bez problemów, pojawiają się coraz śmielsze propozycje informatyzacji wielu przedmiotów. Ma to swoje plusy i minusy.

Do plusów można zaliczyć obeznanie dzieci z technologią, dostęp do niej nawet tych dzieci, które ze względu na warunki domowe nie mogą mieć jej na co dzień. Zaletą jest również nauka wyszukiwania informacji w sposób rzetelny i przydatny do użycia. Korzystanie z komputerów podłączonych do Internetu bywa przydatne do nauki niemal wszystkich języków.

Niestety poza plusami są również minusy. Wśród nich można wyróżnić ograniczenie chęci do poszukiwania informacji oraz wiedzy poza Internetem. Nieznajomość tradycyjnych środków wyszukiwania oraz zniechęcenie do czytania, ponieważ w sieci niezbędne informacje są dostępne od ręki. Z tego powodu zanika kreatywność, która musi być odpowiednio ćwiczona i stymulowana – komputer nie zawsze na to pozwala, zwłaszcza u dzieci. Dodatkowo ciągłe pisanie na komputerze pogarsza sposób pisania.