Nauka w liceum ogólnokształcącym to nie jedyna możliwość, jaką mają młodzi ludzie po gimnazjum. Obserwuje się ostatnio coraz większe zainteresowanie różnego rodzaju szkołami technicznymi, które poza nauką podstawowych przedmiotów oferują również zawód. Przy tym są to szkoły nieco odmienne od zawodówek, które opierają się na wykształceniu odpowiednich umiejętności, przydatnych do pracy. Technikum kończy się zarówno egzaminem dyplomowym, ze zdolności zawodowych, jak również maturą o ile uczeń zechce do niej przystąpić. Można znaleźć wiele osób, które zdecydowały się na egzamin dyplomowy, lecz nie podeszły do matury. Wynikać to może z różnych powodów, jednak większość z tych osób czuje się po prostu bezpiecznie, mając konkretny zawód w ręce i mogąc go wykorzystywać. Jest to główny argument, jaki podają osoby uczące się w technikum albo zamierzające się w nim uczuć. Możliwość posiadania pewnego fachu, a nie tylko wiedzy ogólnej okazuje się cenniejsza od idealnego świadectwa maturalnego, które jest jedynie przepustką na studia, choć też nie zawsze.