Osoby posiadające talent do rysowania i malowania często decydują się na zdawanie egzaminów do liceum plastycznego. W przeciwieństwie do wielu innych szkół licea takie cały czas wymagają pokazania swoich umiejętności, ponieważ osoba która ich nie posiada nie poradzi sobie w trakcie edukacji.

Pierwszą rzeczą jaką musi zrobić kandydat na przyszłego licealistę jest przedstawienie swoich prac. Mogą być one wykonane dowolną techniką oraz przedstawiać dowolne scenerie. Najlepiej aby były to postaci, martwe natury, widoki, lecz nie tyko, chociaż namalowanie Myszki Micky i pokazanie do wglądu nauczycielom, raczej nie spotka się z uznaniem. Po zaakceptowaniu prac obywa się egzamin – choć nie dzieje się to tego samego dnia. Składa się on z kilku etapów: rysunku, malarstwa, lepienia w glinie oraz historii sztuki, co wymaga przygotowania się do niego odpowiednio. Pytania zazwyczaj nie są bardzo trudne, jednak nie da się ukryć, że trzeba posiadać pewną wiedzę.

Kandydatów do liceum tego typu jest wielu, jednak dostaje się maksymalnie pięćdziesiąt osób. Patrząc na to, że szkoły takie nie są placówkami pojawiającymi się co krok, nie narzekają na brak chętnych.