Jeszcze niedawno studia trwające pięć lat były kończone najważniejszym egzaminem, czyli egzaminem dyplomowym polegającym na obronie napisanej przez siebie pracy magisterskiej. Wieńczyło to całość nauki przez wszystkie lata, pozwalało na uporządkowanie wiedzy oraz ocenę czy wypuszcza się w świat dobrze wykształconą osobę. Dla wielu osób egzamin magisterski był i nadal jest, jednym z największych przeżyć życiowych. Obecnie kończy on studia uzupełniające, ze względu na przeprowadzoną reformę, w myśl której studiuje się najpierw 3 lata, a potem można 2 dodatkowe, które kończą się obroną pracy. Pracę broni się nadal w taki sam sposób, trzeba ją napisać, oddać do sprawdzenia promotorowi, a następnie obronić na egzaminie. Polega on na pytaniu przez komisję o pracę, lecz nie tylko. W zależności od kierunku studiów może paść pytanie dotyczące dowolnej rzeczy, która była przedmiotem nauczania.

Nieco odmiennie wygląda obrona licencjatu, który kończy trzyletni tok nauki. W zależności od uczelni wymaga on albo napisania krótkiej pracy i odpowiadania na pytania z niej, albo ma wygląd egzaminu z pytaniami związanymi z przedmiotem studiowania.