Nie należy ignorować lekcji języka polskiego, ale nie należy ignorować również nauki języków obcych, które są niezwykle istotne dla całości edukacji. Znane jest to od lat, jednak sytuacja Polski przed rokiem 1989 nie pozwalała na kształcenie młodzieży w językach w takim stopniu, jak obecnie. Już od podstawówki można uczestniczyć w lekcjach języka angielskiego, który nadal uchodzi za najpopularniejszy i ze względu na młodą kadrę nauczycielską jest coraz lepiej nauczany. Zresztą dzieci od małego są obeznane z angielskim słownictwem, które występuje niemal wszędzie, więc nie nastręcza im to trudności.

Z biegiem lat i kolejnymi etapami nauczania pojawia się drugi język. Jest to charakterystyczne dla liceów, jednak nie ma zasady co do tego, jaki język będzie drugim. Zazwyczaj jest to francuski, niemiecki albo rosyjski. Często bywa to uwarunkowane regionami, ponieważ na północy, częściej pojawia się w liceach niemiecki, zamiast innych. Jednak ze względu na jego przydatność, wiele osób przykłada się do opanowania sztuki mówienia nim i pisania.