Jednym z najprostszych sposobów na naukę jest wykonywanie notatek. Można je wykonywać w trakcie zajęć lub lekcji, jeżeli są rzetelne i podkreślają to, co najważniejsze, wówczas nauka jest znacznie ułatwiona. Przed sprawdzianem albo egzaminem wystarczy je przeczytać i pogłębić posiadaną wiedzę. Drugi sposób to wykonywanie ich w trakcie czytania książek niezbędnych do egzaminu. Nie ma sensu wtedy streszczać tekstu książki, warto wydobywać jedynie to, co jest najważniejsze i zapisywać w uporządkowany sposób. Podzielić na działy, podkreślić ważne hasła, zmienić regułki na zapis własnymi słowami zamiast na sztywne terminy, które trudno zapamiętać.

Wykonywane notatki, jeżeli są odpowiednio przygotowane są nieocenioną pomocą, której nie warto się pozbywać. Przed maturą albo przed sesją w czasie studiów niezbędne jest szybkie przypomnienie sobie całości informacji bez konieczności korzystania z książek. Takich notatek nie warto wyrzucać po zakończeniu pewnego etapu nauczania, lecz zachować. Mogą przydać się nie raz.