Uczniowie na każdym poziomie edukacji są zachęcano do brania udziału w licznych konkurach naukowych, które organizują różnorodne jednostki. Niektóre są tworzone przez Ministerstwo Edukacji, inne przez kuratoria oświaty według własnego pomysłu. Niezależnie od tego, warto wziąć udział w konkursie, jeżeli chce się budować swój życiorys oraz osiągnięcia od liceum. Branie udziału w olimpiadach naukowych, zarówno w przedmiotach ścisłych, jak i humanistycznych to często świetna przepustka do dalszej edukacji. Laureaci najważniejszych olimpiad otrzymują indeks dowolnej uczelni kraju, co jest szczególnie istotne przy tych wszystkich uczelniach, które nadal prowadzą trudne egzaminy albo mają wymagania dotyczące punktów na maturze. Co więcej, poza olimpiadami organizowanymi w kraju dobrze jest zainteresować się również konkursami międzynarodowymi. W przypadku takiego liczy się już sam prestiż, lecz wiele z tego typu imprez oferuje albo ciekawe kursy językowe w nagrodę, albo stypendia na zagranicznych uczelniach. Dla licealisty może być to szczególnie ważne.