Co roku, gdy zbliża się rok szkolny można usłyszeć narzekania, że podręczniki szkolne są za drogie albo jest ich za dużo. Istotnie, dawny elementarz oraz ćwiczenia nagle zastąpiło sporo różnych książek, jednak to nie ilość bywa problematyczna. Gorzej, że wiele z podręczników traci swoją wartość po roku nauki i wymiana, tak kiedyś popularna, pomiędzy rocznikami, zanika. Coraz trudniej też sprzedać podręczniki do antykwariatu, gdyż jest nikła szansa, że zostaną zakupione.

W obecnej chwili, dokładnie od roku, testowany jest podręcznik elektroniczny oraz zasada wypożyczania podręcznika przez szkołę. Dzięki temu może on być darmowy i przechodzi na kolejne roczniki. Korzyścią tego jest brak obciążenia finansowego dla rodziny, zwłaszcza jeżeli posiada ona kilkoro dzieci wymagających szkolnej wyprawki. Jednak minusem jest fakt, że przechodzenie z rąk do rąk przez długi okres niszczy książkę. Po pewnym czasie jej ponowne użytkowanie jest utrudnione, a pewności co do tego, że będą zakupione nowe, nie ma. Dodatkowo wielu nauczycieli nie jest zadowolonych z jakości zawartych w nim treści, więc niewykluczone są kolejne zmiany.