Nie wszystkie przedmioty szkolne są wykładane w taki sposób, żeby dało się je łatwo przyswoić. Dotyczy to przede wszystkim przedmiotów ścisłych, chociaż nie tylko. Jednak to właśnie matematyka, chemia, fizyka nastręczają największych trudności i powodują, że wiele osób korzysta z korepetycji. Można je traktować jako swego rodzaju pomoc naukową, gdyż poza osobami, które potrzebują pomocy, uczestniczą w nich również ci, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę. Korzystają z tego głównie osoby przygotowujące się do matury.

Korepetycje dają ten komfort, że łatwiej jest wszystko powtórzyć, dopytać o wszystkie zagadnienia, o które nie ma się odwagi pytać w trakcie lekcji w szkole. W przypadku korepetycji z języka obcego, które są równie popularne jak nauka matematyki, można poćwiczyć wymowę. W szkole, w klasie która liczy wiele osób, nie można liczyć zazwyczaj na żywą konwersację w danym języku. Na korepetycjach można nadrabiać ten brak i nabrać śmiałości w mówieniu, które jest szczególnie przydatną umiejętnością w przypadku języka obcego.