Podstawową wiedze dotyczącą wszystkich zagadnień, jakie poznaje się w szkole, wynosi się z podstawówki oraz gimnazjum. Liceum ma służyć rozszerzaniu i pogłębianiu tej wiedzy. Wystarczy spojrzeć wstecz, żeby zauważyć, że dla wielu osób i sławnych osobistości, liceum było czasem wielkiego rozwoju intelektualnego. Warto zachować tę tendencję. Powinno być to istotne zarówno dla samych uczniów, jak również dla grona pedagogicznego.

Poszerzanie wiedzy może rozwijać się na różne sposoby. Przede wszystkim, co jest dla szkoły najbardziej naturalne – na lekcjach. Jednak sztywne siedzenie i słuchanie albo notowanie to nie do końca odpowiednia forma. Uczniowie często preferują udział w dyskusjach, możliwość spoglądania na zagadnienie z różnej perspektywy, nierzadko odmiennej od nauczycielskiej. Dobry nauczyciel nie tylko na to pozwoli, lecz również umiejętnie przeprowadzi dyskusję. Dotyczy to przede wszystkim lekcji humanistycznych, na których jest możliwość prowadzenia tego rodzaju akcji. Jest to bardzo wartościowe, ponieważ uczy młodzież dyskusji na poziomie bez naskakiwania na siebie, bez jątrzenia, a jedynie z uzasadnianiem swojego zdania orz poszanowaniem innego.