Plastyka i muzyka nie są przedmiotami, na które zwraca się szczególną uwagę w trakcie edukacji, chyba że dziecko ma zdolności w tym kierunku i kształci się w odpowiednich placówkach.

Plastyka bywa przedmiotem uważanym za bardzo luźny, do którego nie trzeba się szczególnie przykładać. Dawne podręczniki do plastyki, które pozwalały poznać zasady łączenia barw oraz perspektywy wycofano z obiegu i obecnie nauczyciel może o tym mówić wedle własnego uznania. O ile mówi. Jednak plastyka to przede wszystkim malowanie, rysowanie, tworzenie na zadany temat, więc brak podręczników nie jest dotkliwy. Ważne jest, żeby pozwolić dzieciom dać się ponieść wyobraźni. Gorzej prezentuje się sprawa z muzyką, o której w ogóle słychać niewiele, a przecież powinno być na odwrót. Nauczyciele muzyki w szkołach ogólnokształcących są w zaniku. Nie grywa się już na pianinie ani innych instrumentach ani nie uczy piosenek, co jest wielką szkodą, ponieważ znajomość ich zawsze była wielkim urozmaiceniem w życiu dziecka. Wystarczy przypomnieć jak wiele piosenek nauczanych jest w przedszkolu.