Wielu uczniów siedzących w szkolnych ławkach zastanawia się nad jednym, nad tym po co im właściwie edukacja. Umiejętność czytania i pisania oraz liczenia, wydaje się oczywista, jednak po co cała reszta? Jest to zazwyczaj bunt przeciwko obowiązkom jakie narzuca edukacja formalna, zadania domowe, sprawdziany, odpytywanie, dlatego trzeba spojrzeć ponad to, jeżeli chce się wiedzieć czy edukacja jest przydatna, a jest.

Związana z nią nauka wielu umiejętności, świata, powiązań na świecie, przyczyn y skutków pewnych wydarzeń, języków, rozwiązywania problemów. Kształtowana przez edukację umiejętność wyciągania wniosków oraz dyskusji to cenne elementy, zarówno w młodości, jak i w dojrzałym życiu. Poza tym edukacja rozbudza chęć poznawania. Wiele osób mówi, że po skończeniu studiów nie będzie się już więcej uczyło, jednak to właśnie okres po uzyskania tytułu magistra lub licencjata staje się często tym okresem, kiedy ludzie najwięcej się uczą, ponieważ już nie muszą, ale chcą. Nawyk uczenia się, wyniesiony z edukacji w szkole zostaje i procentuje znacznie później, co trzeba docenić i szanować.