Chociaż samo ściąganie nie jest odpowiednie i nie powinno się tego robić, to nawet nauczyciele twierdzą, że samo tworzenie ściąg może być bardzo przydatne. Dzięki niemu porządkuje się i zapamiętuje informację.

Uczniowie zazwyczaj robią ściągi, żeby nie musieć bardzo się uczyć i poświęcać na to wiele czasu lub nie mają wcześniej zrobionych notatek, które mogłyby im służyć jako pomoc do nauczania. Jednak stworzenie nawet krótkiej ściągi wymaga przejrzenia książki, zeszytu, przeszukanie Internetu pod kątem odpowiedniego zagadnienia, przeczytanie, żeby wiedzieć w którym miejscu ściągi szukać potem podpowiedzi. Okazuje się tym samym, że właśnie tworzenie ściąg może pomóc w nauce. Niekiedy nie trzeba ich nawet wykorzystywać w trakcie sprawdzianu – często nawet lepiej nie próbować jeżeli nie chce się dostać negatywnej oceny. Tworzenie ściąg rzadko pozwala zapamiętać materiał na najwyższą ocenę, ale nie raz pozwala zdać.