Loty samolotów, loty w kosmos, wielkie statki pływające po oceanach, pociągi i samochody to nie tylko technika, to nie tylko technologia, ale przede wszystkim fizyka. Skoro niemal wszystko, co jest z nią związane można obserwować na co dzień, dlaczego lekcje fizyki nie są tak samo fascynujące? Każdy, kto przeszedł proces nauczania wspomina fizykę jako pasmo wkuwania regułek, wzorów i rozwiązywanie zadań, których nawet nie rozumiał. Niestety, niewiele się zmieniło, chociaż podjęte zostały pewne starania mające na celu zwiększenie zainteresowania zjawiskami fizycznymi. Świadczyć o tym może powstanie Centrum Kopernika w Warszawie, które oferuje możliwość poznania wielu codziennych zjawisk oraz ich działania. Jednak jedna wycieczka do centrum nie zastąpi kilku lat nauczania. W związku z tym warto brać pod uwagę opinie samych uczniów, którzy często chcieliby wiedzieć jak dokładnie coś działa albo dlaczego działa. Połączenie odpowiedzi na to, z wzorami które pozwalają obliczyć, np. prędkość lotu kosmicznego, przyniesie z pewnością dobre rezultaty.