Studenci nie są zawsze pozostawieni sami sobie w poszukiwaniu wiedzy. Co prawda nadal wielu z nich otrzymuje polecenie skserowania informacji znajdujących się w bibliotecznych książkach i przygotowania się do zajęć w taki sposób, lecz nie zawsze. Bardzo często nauczyciele tworzą skrypty dla studentów. W zależności od ilości materiału, które obejmuje dany przedmiot są one bardzo obszerne lub cienkie. Bywają drukowane albo tworzone w plikach tekstowych, które wykładowca pozwala pobrać ze swojej strony albo rozsyła do studentów. Wiele zależy od chęci oraz stopnia zinformatyzowania nauczyciela.

Skrypty są i były zawsze istotną pomocą, ponieważ bardzo często były to jedyne podręczniki do danego przedmiotu, tworzone przez danego wykładowcę, a nawet dostępne jedynie na danym wydziale. Właśnie z nich można przygotować się dobrze do egzaminu. Co więcej, wielu nauczycieli wymaga wiedzy z nich w trakcie sesji i ten brak może kosztować dobrą ocenę.