Kolejną grupą przedszkolną są średniaki, które obejmują dzieci w wieku pięciu lat. W tym przedziale wiekowym zazwyczaj poza zabawą pojawiają się już liczne elementy przyszłej edukacji szkolnej. Teoretycznie, w myśl ustaleń kuratorium oświaty pod króle podlegają przedszkola, obecnie nauka czytania, pisania, liczenia w przedszkolach nie powinna mieć miejsca, lecz na życzenie rodziców nadal się odbywa. Bazuje to na latach praktyki, która pozwala zaobserwować, że dzieci wcześnie obeznane z literami i liczbami lepiej radzą sobie w szkole. Trzeba również zaznaczyć, że ze względu na korzystanie z nowoczesnych technologii, jak również rodziców lub starsze rodzeństwo dzieci potrafią czytać znacznie szybciej niż kiedyś. W takiej sytuacji mogą uczyć się znacznie szybciej i nie przeprowadzanie z nimi takich zajęć może poczynić szkodę w ich rozwoju. W średniakach dzieci mogą nauczyć się już bardziej skomplikowanych wierszyków, piosenek, a także układów tanecznych. Pobudzana jest ich ciekawość oraz chęć rozwoju, więc chętnie poznają nowe rzecz oraz wykonują prace plastyczne.