Pomimo wejścia Internetu do powszechnego użytku nadal można z powodzeniem stwierdzić, że biblioteka jest wielką przyjaciółką każdego studenta. Odczuwają to przede wszystkim studenci kierunków humanistycznych, które wymagają dużej ilości czytania oraz pisania prac. Nie wszystko, czego potrzebują znajduje się w Internecie. Wymaga to szukania na bibliotecznych półkach oraz siedzenia w czytelni uczelnianej, jeżeli są to egzemplarze wyjątkowo rzadkie albo stare. Obecnie biblioteki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom użytkowników pozwalając im bardziej zbliżać się do książek, kserować niektóre na miejscu albo robić im zdjęcia. Pomaga to w przygotowywaniu się do egzaminów oraz ułatwia pisanie prac dyplomowych, lecz nie tylko. Biblioteka uczy przede wszystkim wyszukiwania informacji. Wpisanie słowa do Google jest proste, proste jest uzyskanie wielu wyników. Biblioteka zmusza do poszukiwań innego rodzaju, odszukiwania właściwych słów oraz powiązań miedzy książkami, aż do znalezienia pozycji, która może okazać się przydatna. Co więcej, posiadanie umiejętności wyszukiwania informacji metodami tradycyjnymi, to cenna umiejętność.