System oświaty to nic innego, jak struktura organizacyjna placówek edukacyjnych w danym kraju. W każdym państwie system ten jest nieco różny, ale zazwyczaj obejmuje edukację podstawową, średnią oraz najwyższą. W przypadku Polski szkolnictwem niższym są szkoły podstawowe, gimnazja, średnim licea o różnych profilach oraz technika, natomiast szkolnictwo wyższe obejmuje uczelnie wyższe i akademie, które wydają absolwentów z tytułami naukowymi.

Można przejść cały ten proces lub zakończyć go na maturze albo dyplomie zawodowym uzyskanym w technikum, który pozwala od razu szukać pracy w konkretnym zawodzie. Obecnie po reformie sprzed kilku lat szkoły podstawowe kończą się na szóstej klasie, po której następuje egzamin końcowy. Następne są trzy lata gimnazjum i znowu egzamin, a potem liceum lub technikum, w zależności od podjętej decyzji. W liceum zdaje się obowiązkowo maturę z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, po której można starać się o przyjęcie na studia.