Z perspektywy dorosłego, doświadczonego już człowieka pewne zagadnienia, które są niejasne dla młodzieży, wydają się śmieszne. Jednak należy pamiętać, że gdy miało się naście lat nie wiedziało się wszystkiego. Z tego powodu istotne jest uświadamianie młodzieży w podstawowych biologicznych kwestiach. Przede wszystkim czym jest seks, jak jest odbierany przez obie płcie, kiedy osiąga się dojrzałość płciową, jak dochodzi do zapłodnienia, gdzie, jak się zabezpieczyć, jakie choroby można złapać oraz że uprawianie seksu to nie konieczność, lecz wybór, a odmowa nie jest niczym złym, ale znakiem szacunku do siebie. Edukacja seksualna obejmuje wszystkie te zagadnienia dając młodzieży pewność, co do własnego postępowania oraz odpowiednie wsparcie. W przeciwnym razie może dochodzić do sytuacji, które są wykorzystywaniem młodej osoby.

Nie mówienie i nie edukowanie w dziedzinie seksualnej nie działa jak zabezpieczenie i nie sprawia, że dziecko żyj nie skażone myślą o współżyciu do osiągnięcia dwudziestki. Podstawą dobrej edukacji jest uświadomienie sobie, że młodzież ma seksualność i jest jej ciekawa, a zakazy nie przynoszą niczego dobrego, dobre efekty przynosi jedynie rzetelna wiedza.