Współczesny świat jest niezwykle fascynujący i ciekawy, ale również skomplikowany. Z tego powodu zdecydowano się na wprowadzenie do szkół przedmiotu o nazwie: wiedza o społeczeństwie lub wiedza o świecie, przyjmuje on jedną z tych dwóch nazw. Zazwyczaj zajęcia dzieli się zarówno na poznawanie zagadnień światowych, jak i krajowych. Jest to istotne, ponieważ właśnie na tych lekcjach można poznać strukturę administracyjną kraju, dowiedzieć się jak działają poszczególne jednostki, co zawiera się w konstytucji, jakie prawa i obowiązki posiada się zarówno będąc Polakiem, jak i Europejczykiem i człowiekiem. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej na lekcjach poznaje się również zasady działania struktur europejskich. Jest to bardzo znaczące, ponieważ pomimo bycia w Unii już ponad dziesięć lat wiele osób nie orientuje się jak dokładnie ona działa, jakie zadania przed sobą stawia oraz jakie instytucje je organizują. Wiedza o świecie i społeczeństwie ma za zadanie wypuścić ze skoły człowieka, który jest świadom tego, co dzieje się wokół niego.