O tym, jak będzie przebiegać nauka w szkole czy będzie dla dziecka ciekawa, czy nie, czy spowoduje, że będzie chętnie chodziło do szkoły, może w pewien sposób zdecydować nauczyciel-wychowawca. Zazwyczaj przez trzy pierwsze lata ma się jedną panią nauczycielkę albo pana nauczyciela od większości przedmiotów, natomiast od czwartej klasy sytuacja znacząco się zmienia. Do klasy zostaje przypisany wychowawca, ale każdego innego przedmiotu uczy inny nauczyciel. Pozwala to na zdobywanie wiedzy od osób, specjalizujących się w danym przedmiocie. Można mieć dzięki temu nadzieję, że wiedza będzie rzetelna i ciekawa. Nie zmienia to jednak faktu, że nauczyciel-wychowawca jest bardzo istotny dla działania klasy oraz samopoczucia uczniów w każdym wieku. Niejednokrotnie w toku funkcjonowania klasy będą pojawiały się problemy nie tyle naukowe, co wychowawcze. Konflikty między uczniami, konflikty z nauczycielami. Wychowawca może tym samym mieć rolę mediatora, który rozwiąże problemy i będzie w stanie okazać wsparcie swoim podopiecznym. Ze względu na to, że czasami nauczyciele biorą stronę innego pedagoga, nawet jeśli nie ma on racji, a nie uczniów, pojawia się konflikt na linii klasa – wychowawca.