Dla wielu studentów, na licznych kierunkach bardzo istotne są wyjazdy naukowe, zarówno po Polsce, jak i za granicę. Odbywają się one zazwyczaj na drugim lub trzecim roku studiów, w zależności od tego czy prowadzony jest system trzy czy pięcioletni nauki. W czasie wyjazdu naukowego najważniejsze jest odwiedzenie zakładów lub placówek, które związane są z przedmiotami wykładanymi na studiach, np. w przypadku studiowania archiwistyki konieczne będzie odwiedzenie archiwów i poznanie ich pracy w praktyce. Dobrze jest nie tylko słuchać tego, co pracownicy danego miejsca mają do powiedzenia, ale również możliwość włączenia się w ich prace. Powoduje to poznanie jak przyszły zawód będzie wyglądał w praktyce oraz sprawdzenie ile pamięta się z zajęć. Taki wyjazd może również kształtować przyszłe życie zawodowe dając ogląd na to, co można po nim wykonywać. Nie każdy, kto studiuje, np. bibliotekoznawstwo będzie chciał po wyjeździe naukowym pracować w bibliotece. Może odnaleźć się w innej placówce lub w innej, bliskiej dziedzinie, a odwiedzenie krajowych bibliotek może być dobrą motywacją do tego.