Nieodłączną częścią studiów są wykłady. Prowadzone przez magistrów, doktorów, profesorów, często przez osobistości znane i poważane w swoich dziedzinach, niekiedy znane z telewizji. Podejście do wykładów, zarówno samych wykładowców, jak i studentów jest niezwykle różne i często zależy od stopnia przydatności wykładanego przedmiotu.

Pierwsze podejście to konieczność bycia na wszystkich wykładach oraz zakończenie nauki egzaminem ustnym. W zależności od tego, jak przedmiot jest wykładany może to być uciążliwe albo przyjemne.

Drugie podejście to dobrowolność wykładów, student przychodzi, lecz nie musi, jednak powinien mieć świadomość, że na zakończenie semestru czeka go egzamin z wykładanego przedmiotu. Na wykładzie mogą być podawane informacje, których nie znajdzie się w innych miejscach i zasłanianie się wówczas słowami „nie było mnie” nie jest dobrze widziane.

Trzecie podejście to zaliczenie przedmiotu poprzez uczestnictwo w wykładzie, bez egzaminu na koniec semestru.