Chociaż przedszkole jawi się jako czas beztroskie zabawy istnieją w nim możliwości uczęszczania przez dziecko na zadania dodatkowe. W zależności od przedszkola, chęci rodziców oraz możliwości są one bardzo różnorodne. Do najpopularniejszych należy rytmika oraz język angielski. Obie rzeczy są równie przydatne. Rytmika ćwiczy ciało dziecka, przez zajęcia ruchowe, zabawę, taniec. Pozwala skorygować błędy w postawie, które mogłyby przemienić się w poważne choroby. Język angielski w przedszkolu jest istotny ze względu na łatwość uczenia się języków przez dzieci. Nie jest to oczywiście angielski na wysokim poziomie, lecz podstawy, ale dobrze rokują na przyszłość. Poza pokazaniem dzieciom podstawowego słownictwa można je zachęcić do dalszej nauki języków obcych.

Zdarzają się przedszkola, które zamiast angielskiego decydują  się na inne języki: niemiecki, francuski, a nawet chiński, jednak wybór języków tak, jak i innych zajęć dodatkowych bywa ustalany w porozumieniu z rodzicami. W niektórych przedszkolach pojawia się karate, a inne stawiają na zajęcia plastyczne.