Zawody związane z edukacją i opieką nad najmłodszymi cieszą się ogromnym uznaniem. Na rynku nie brakuje ofert pracy dla pedagogów. Decydując się studia pedagogiczne, można wybierać spośród różnych specjalizacji.

Studia pedagogiczne – najpopularniejsze specjalizacje

Wśród specjalności studiów I stopnia chętnie wybieranym kierunkiem jest pedagogika. Warto jednak pamiętać, że kierunek ten nie przygotowuje do zawodu nauczyciela przedmiotowego. Student podczas nauki uzyskuje podstawowe kompetencje związane z pedagogiką i poszerza je. W programie nauczania znajduje się wiele specjalności, takich jak:

 • pedagogika opiekuńczo wychowawcza,
 • andragogika,
 • animacja społeczno-kulturalna,
 • edukacja medialna,
 • psychopedagogika,
 • animacja czasu wolnego,
 • pedagogika resocjalizacyjna i resocjalizacja,
 • coaching edukacyjny i doradztwo zawodowe,
 • pedagogika społeczna i wspomagania rodziny,
 • pedagogika małego dziecka i opieka w żłobku,
 • projektowanie edukacyjne,
 • pedagogika seniorka i opieki nad osobami starszymi,
 • pedagogika zdrowia z dietetyką,
 • prewencja patologii i zagrożeń społecznych.

Chętnie wybierany jest też kierunek pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończenie takich studiów uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela zintegrowanego nauczania wczesnoszkolnego. Wiele osób decyduje się też na studia nauczycielskie, dające możliwość pracy w szkole jako nauczyciel.

Chętnie wybierane ścieżki pedagogiki specjalnej

W szkołach nie brakuje dzieci wymagających specjalistycznej opieki. Działy pedagogiki specjalnej skupiają się na zaburzeniach albo innych trudnościach intelektualno-emocjonalnych najmłodszych. Studia pedagogiczne specjalne obejmują takie popularne specjalizacje jak:

 • Studia pedagogiczne na kierunku surdopedagogika- jest to dział pedagogiki obejmujący pracę z osobami głuchymi tudzież niedosłyszącymi,
 • Studia pedagogiczne na kierunku logopedia- jest to specjalizacja polegająca na rozwoju, kształtowaniu oraz doskonaleniu wymowy,
 • Studia pedagogiczne na kierunku oligofrenopedagogika– to dział pedagogiki, który zajmuje się kształceniem osób zmagających się z niepełnosprawnością intelektualną. Celem nauki jest zwiększenie sprawności i wspieranie rozwoju niepełnosprawnego ucznia,
 • Studia pedagogiczne na kierunku tyflopedagogika- kierunek ten skupia się na edukacji, rehabilitacji i rozwoju osób niewidomych czy niedowidzących.

Studenci często też wybierają takie kierunki jak: terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, resocjalizacja i socjoterapia. Popularne specjalizacje studiów pedagogicznych można znaleźć na https://wwszip.pl/studia-licencjackie/pedagogika/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here