Jak napisać wypowiedzenie o pracę?
Fot. Pexels

Co do zasady rozwiązanie stosunku pracy może przybrać formę wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy. Odejście pracownika z firmy wiąże się nieuchronnie z rozwiązaniem umowy o pracę. Umowa o pracę może zostać rozwiązana z różnych powodów. To zależy od pracownika i pracodawcy. Jak napisać wypowiedzenie o pracę? Tego dowiesz się z naszego artykułu!

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Masz dość swojej stresującej pracy? Otwierasz może własną działalność? A może jest samoukiem i rozpoczynasz swoją drogę w dziale IT? W każdym przypadku należy wypowiedzieć najpierw obowiązującą umowę z obecnym pracodawcą.

Jeżeli obie strony dojdą do porozumienia, ta forma rozwiązania umowy o pracę jest najbardziej korzystna dla obu stron. W przypadku wypowiedzenia na podstawie umowy nie ma obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia ani obowiązującego okresu wypowiedzenia. Pracodawca i pracownik ustalają satysfakcjonujący termin rozwiązania umowy, co oznacza, że ​​okres wypowiedzenia nie jest uzależniony od czasu trwania umowy. Dodatkowo warto tutaj wspomnieć, że miejsce pracy nie ma tutaj znaczenia. Nieważne czy pracujesz zdalnie czy w biurze. Za porozumieniem stron masz prawo odejść z firmy w każdym momencie.

Wypowiedzenie o pracę
Fot. Pexels

Wypowiedzenie o pracę

W takim przypadku, gdy pracodawca rozwiąże umowę z pracownikiem zgodnie z przepisami prawa pracy, zastosuje z góry określony okres wypowiedzenia. Okres ten zależy od rodzaju umowy o pracę. W związku z tym zgodnie z przepisami okres wypowiedzenia wynosi:

 • Umowa na okres próbny:
  • Jeśli umowa zostaje zawarta na 2 tygodnie – do 3 dni,
  • Jeśli umowa zostanie zawarta w terminie od 2 tygodni do 3 miesięcy – 1 tydzień,
  • W przypadku podpisania umowy na 3 miesiące – 2 tygodnie.
 • Umowy stałe:
  • 2 tygodnie – dla pracy nieprzekraczającej 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – jeśli pracujesz minimum 6 miesięcy,
  • 3 miesiące – staż pracy minimum 3 lata pracy.

Co powinno zawierać wypowiedzenie o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę składane przez pracownika powinno zawierać:

 • Nazwę miasta, w którym zostanie wysłane pismo i datę złożenia zawiadomienia,
 • Podstawowe dane pracownika: imię, nazwisko i adres (po lewej),
 • Dane pracodawcy: nazwa firmy, adres firmy (po prawej),
 • Nagłówki, np. „Wypowiedzenie umowy o pracę”,
 • Informacje o rozwiązaniu umowy, w tym o dacie zawarcia umowy, ewentualnym numerze umowy, stronach, które zawarły umowę oraz okresie wypowiedzenia,
 • Podpis pracownika z prawej strony,
 • Data i podpis osoby, która otrzymała wypowiedzenie umowy (lewa strona).
Forma wypowiedzenia
Fot. Pexels

Czy rozwiązanie umowy może nastąpić bez wypowiedzenia?

Jest to jednostronna deklaracja woli, prowadząca do natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy. Wymaga formy pisemnej i określonych powodów. Takie rozwiązanie jest dozwolone tylko w szczególnych okolicznościach przewidzianych przez prawo.

Dlatego decydując się na rozwiązanie umowy o pracę, konieczne jest, aby wiedzieć, że masz do tego prawo wynikające z umowy. Dodatkowo przy odstąpieniu od umowy warto skorzystać z gotowego formularza, dostępnego za darmo w internecie.

Forma wypowiedzenia

Co do zasady oświadczenie o odstąpieniu od umowy o pracę powinno mieć formę pisemną. Jednak ten formularz nie jest udostępniany w celu unieważnienia lub do celów dowodowych. W przypadku braku możliwości osobistego pisemnego zawiadomienia drugiej strony, możliwym i powszechnie stosowanym sposobem doręczenia jest wysłanie przesyłki poleconej (za potwierdzeniem odbioru).

Chociaż powszechnie uważa się, że wypowiedzenie musi mieć formę pisemną, istnieją inne formy rozwiązania stosunku pracy. Umowa o pracę może zostać rozwiązana:

 • Ustnie – forma ta jest uregulowana w Kodeksie Cywilnym,
 • Zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną są ważne tylko po podpisaniu kwalifikowanym podpisem.

 

Pracownikom przysługuje prawo do rozwiązania umowy o pracę w każdym czasie. Nie musimy nikogo wcześniej uprzedzać w sprawie tej decyzji. Nie ma znaczenia, jaką umowę o pracę podpisujemy. Jednak ważne jest, aby przestrzegać okresu wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy, która obowiązuje pracownika. Jeśli pracownik chce wypowiedzieć umowę, wystarczy, że bezpośrednio powiadomi o tym swojego przełożonego lub dostarczy mu swoje wypowiedzenie pisemne. Mamy nadzieję, że powyższy artykuł wspomoże Cię w tym stresującym dla Ciebie momencie. W przypadku szukania nowej pracy koniecznie zajrzyj do naszego artykułu, który wspomoże Ci w udoskonaleniu Twojego CV!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here